ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 มี.ค. 2564
2 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 มี.ค. 2564
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 มี.ค. 2564
4 เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกงหรา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ก.พ. 2564
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ก.พ. 2564
6 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.พ. 2564
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1669 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ม.ค. 2564
8 รายงาน การจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ม.ค. 2564
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนประ-โคกพลา หมู่ที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ธ.ค. 2563
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชค - สถานนีอนามัยท่าเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12