ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การประชุมเพื่อให้ความรู้มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 มี.ค. 2562
62 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 มี.ค. 2562
63 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 มี.ค. 2562
64 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ก.พ. 2562
65 ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ก.พ. 2562
66 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ม.ค. 2562
67 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ม.ค. 2562
68 สรุปรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ธ.ค. 2561
69 ประชาสัมพันธ์ รายงานผล 1669 ประจำเดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ธ.ค. 2561
70 การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกงหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11