ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : **ประกาศ** เทศบาลตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"(ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา) **ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแนบท้าย และติดต่อได้ ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ) ** ...(เฉพาะวันทำการ)...
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน