กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564

รายละเอียด :
    

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมคิด  อักษรเนียม นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา ร่วมโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564 โดยมี นายสมชาย อินปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีประวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

 สำหรับการปลูกต้นไม้ในวันนี้ มีจำนวน ๘๑ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทรชิต  ต้นอินทนิล  ต้นราชพฤกษ ต้นเหลืองปรีดียาธร  ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นหางนกยูงและต้นทองอุไร

 

 


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**