กิจกรรม : มอบรถโยก

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด อักษรเนียม นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา

 มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชายเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลกงหรา และสมาชิกสภา

 เทศบาล เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกงหรา ร่วมรับมอบรถโยก เพื่อใช้

 ในการดำรงชีวิตของผู้พิการ โดย นางเครือวัลย์ แก้วนก ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ

 จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ 

 มอบรถโยกให้แก่ นางสาวนาสุรินทร์ จิตวิไล ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลกงหรา

 อำเภอกงหรา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**