กิจกรรม : โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี งบประมาณ 2564

รายละเอียด :
    

   เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  นายชัยพิทักษ์ เจริญผล นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา
 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกงหรา และผู้นำชุมชน ฯลฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
 ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลกงหรา ในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี
 งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจที่ดี และได้มอบสิ่งของ
 อุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไปที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
 หรือด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลกงหรา จำนวน 5 ราย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**