กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 21 ธันวาคม 2561
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะในโครงการเปิดโลอกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีฯ กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน พร้อมทั้งกิจกรรมศูนย์เด็กปลอดโรค และยังเน้นย้ำมาตรฐานการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหราได้รับการประเมินผ่าน พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมมือกันดูแลเด็กนักเรียน หากมีโรคต่างๆให้ช่วยกันดูแลรักษาให้หายก่อน จึงนำเข้ามาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**