กิจกรรม : โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยวาตภัย และอุทกภัย (ดินโคลนถล่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยพิทักษ์ เจริญผล นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา มอบหมายให้ จ.ส.อ.ศุภชัย บุญสกรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลกงหรา ร่วมกับ โรงพยาบาลกงหรา จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย (ดินโคลนถล่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีอาสากู้ชีพ ระดับตำบล ในเขตตำบลกงหรา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้และสามารถนำมาใช้ได้เมื่อเกิดภัย ขึ้นจริง มาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ และชุมชนในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในชุมชน ณ ภูรุ่งแจ้ง ทอแสงตะวัน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**